OSS Suport OpenSuse Ubuntu Mandriva Firefox openOffice Gimp 7 zip Thunderbird

 
Validare [email protected]


Introdu CNP-ul pe care vrei sa-l verifici:
Astept...


Despre evaluator

Nu garantăm acurateţea evaluatorului. El a fost realizat folosind resurse găsite pe Internet, şi depinde de corectitudinea acestora. Verificările făcute au fost pozitive :).

Toate validările se fac pe calculatorul dumneavoastră! CNP-ul nu este transmis pe server şi nu va fi memorat nicăieri!

Cum se face validarea

Un cod numeric personal este o secvenţă de 13 cifre cu următoarea semnificaţie: saallzzjjnnnc, unde:
 • s - precizează sexul persoanei M/F astfel
  • 1/2 - cetăţenii români născuţi între 1900-1999
  • 3/4 - cetăţenii români născuţi între 1800-1899
  • 5/6 - cetăţenii români născuţi între 2000-2099
  • 7/8 - rezidenţi
  • 9 - cetăţeni străini
 • aa - ultimele două cifre pentru anul naşterii 00..99
 • ll - luna naşterii 01..12
 • zz- ziua naşterii 01..31
 • jj - codul judeţului 01..42
 • nnn - numărul de ordine de la Oficiul Stării Civile din localitatea unde s-a făcut înregistrarea
 • c - cifra de control
Cifra de control se calculează folosind numărul constant 279146358279. Fiecare dintre primele 12 cifre cifre ale CNP-ului se înmulţeşte cu cifra corespunzătoare a numărului de mai sus. Produsele se adună şi se determină restul împărţirii la 11. Dacă acesta este mai mic decât 10, cifra de control va fi chiar acest rest, dacă restul este 10, cifra de control va fi 1.